Bij alle vormen van verbranding komt CO2 vrij. Bij de verbranding van benzine in uw automotor, bij het verbranden van gas in uw cv-ketel en bij de verbranding van voedsel in uw lichaam.

CO2 wordt medeverantwoordelijk gehouden voor het broeikaseffect. We stoten dan ook te veel CO2 uit. Door CO2 bij de industrie af te vangen en vervolgens naar tuinders te brengen of naar ondergrondse opslaglocaties te transporteren, kan OCAP een wezenlijke bijdrage leveren aan het verminderen van het klimaatprobleem.