Please select your page
  • Slide
  • Slide


CO2

CO2 (kooldioxide) is een niet-giftig, niet-brandbaar en niet-explosief gas dat vrij in de lucht voorkomt.  Mensen en dieren ademen die lucht, met daarin zuurstof en CO2, dus voortdurend in. En ademen lucht met minder zuurstof en meer CO2 uit. Ons lichaam zet zuurstof om in CO2, zoals dat bij alle verbrandingsprocessen gebeurt. Planten doen overdag precies het omgekeerde. Zij zetten de CO2 in de lucht om in zuurstof. 

Door planten meer CO2 te geven, gaan ze beter en sneller groeien. Tuinders maken daar in hun kassen graag gebruik van. Ze brengen daarom extra CO2 in de kas.

Die extra CO2 wordt nog vaak verkregen door de ketel- of warmtekrachtinstallatie van de kas ook in de zomer te stoken. De CO2 die vervolgens uit de schoorsteen komt, leidt de tuinder de kas in.

CO2 is echter ook het bekende gas dat verantwoordelijk is voor het broeikaseffect. Daarom wordt er wereldwijd hard gewerkt aan het reduceren van de uitstoot van CO2. Onnodig aardgas verbranden is dus ongewenst. 

Sinds 2005 vangt OCAP daarom CO2 die vrijkomt bij industriële processen af om die naar kassen van tuinders te leiden. Die hoeven dan in de zomer hun ketels of warmtekrachtinstallaties niet meer te stoken. Zo zorgen ongeveer 580 tuinders (zo'n 500 rechtstreeks en zo'n 80 tuinders via Eneco) er gezamenlijk voor dat er jaarlijks 115 miljoen kubieke meter aardgas minder wordt gebruikt. Wat een uitstoot van 205.000 ton CO2 bespaart. Dit is vergelijkbaar met het aardgasverbruik van een stad als Zoetermeer.