Midden jaren negentig ontstond bij de projectenafdeling van het toenmalige energiebedrijf Energie Delfland onder leiding van Hans Tiemeijer een uniek idee. Zij wilden de CO2 die vrijkomt bij de productie van waterstof, gaan leveren aan glastuinders ter bevordering van de groei van hun teelt. Vanaf 2001 heeft Syens Energy, opgericht door Hans Tiemeijer en Jacob Limbeek, dit initiatief verder uitgebouwd en vormgegeven.

Dit resulteerde in 2003 in de oprichting van OCAP, waarbij samen werd gewerkt met bouwbedrijf VolkerWessels en gassenleverancier Linde Gas. Zij zorgden voor voldoende kapitaal om dit prestigieuze tuinbouwproject op te zetten.

De naam OCAP komt van Organic Carbondioxide for Assimilation of Plants.

OCAP is na de zomer van 2005 gestart met de levering van CO2. Inmiddels levert OCAP ruim 400 kton CO2 per jaar aan zo'n 580 glastuinbouwbedrijven (ca. 500 direct en ca. 80 via Eneco). OCAP werkt continu aan verdere uitbreiding van levering door ook CO2 van andere bronnen te betrekken.

Sinds 2007 was OCAP betrokken bij de geplande ondergrondse opslag van CO2 in lege aardgasvelden onder Barendrecht.  In november 2009 gaven minister Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken) onder voorwaarden nog het groene licht voor beperkte CO2-opslag bij Barendrecht. In oktober 2010 werd bekend dat het nieuwe kabinet deze plannen niet doorzet.
OCAP betreurt het kabinetsstandpunt, omdat alle onderzoeken die door onafhankelijke deskundigen werden uitgevoerd aantonen dat opslag op veilige wijze mogelijk is. Van diverse zijden werd gewezen op het belang van CO2-opslag voor de realisatie van de Kyoto-doelstellingen. Voor zover OCAP uit de berichtgeving heeft kunnen opmaken, is gebrek aan draagvlak in Barendrecht de belangrijkste reden om het project af te blazen. Dit overheidsstandpunt heeft OCAP te respecteren. 

In augustus 2010 werd bekend dat OCAP een extra CO2-bron heeft gevonden in de vorm van Bio-ethanolfabrikant Abengoa. Hierdoor konden vanaf medio 2011 ook tuinders in de Zuidplaspolder gebruik maken van OCAP-CO2. Minister Tineke Huizinga (VROM) gaf het startsein voor de aanleg van het leidingnet in dit gebied.