Please select your page
  • Slide
  • Slide


Historie

Midden jaren negentig ontstond bij twee medewerkers van energiebedrijf Energie Delfland het idee om CO2 uit de industrie op een meer logische manier te leveren aan de glastuinbouw. Tuinders hebben grote hoeveelheden CO2 nodig om hun gewassen goed te laten groeien. Die CO2 kregen ze tot dat moment grotendeels door in hun verwarmingsketels aardgas te verstoken. ’s Zomers is de warmte niet nodig, die wordt dan vernietigd. Het enige alternatief was vloeibare CO2 inkopen. Die CO2 komt vrij bij de industrie en werd per vrachtwagen aangeleverd. Maar het comprimeren, vloeibaar maken en vervoeren is niet alleen kostbaar, het vergt ook heel veel energie. Bovendien is het vervoer over de weg ook een groot nadeel. Het kostte ruim tien jaar om die ideeën uitvoerbaar te maken. In 2003 bleken bouwbedrijf VolkerWessels en gassenleverancier Linde Gas bereid om de miljoeneninvestering die daarvoor nodig was ook te doen.

Er was een bruikbare bron, de Shell raffinaderij in Pernis gevonden. Er werd een bruikbare pijpleiding van de overheid overgenomen, een distributienet aangelegd, een compressorstation gerealiseerd. En dat alles in nauwelijks meer dan een jaar.  Zo ontstond OCAP, dat al in 2005 de eerste CO2 aan tuinders leverde.
En al snel bleek dat de behoefte aan milieuvriendelijke betaalbare CO2 zo groot was dat OCAP eigenlijk maar één probleem had: er was niet genoeg CO2 op de markt beschikbaar. De capaciteit van de Shell raffinaderij was niet toereikend. En iedere storing leverde direct grote problemen op bij de tuinders. Het zou nog 2010 duren voordat OCAP een tweede bron had gevonden. Die bron, de bio-ethanolfabriek van (tegenwoordig) Alco levert sinds 2011 ook zijn CO2 via OCAP aan de glastuinbouw. Maar ook met twee bronnen is de leveringszekerheid eigenlijk niet groot genoeg.

Inmiddels levert OCAP ruim 400 kiloton CO2 per jaar aan zo'n 580 glastuinbouwbedrijven. OCAP werkt continu aan verdere uitbreiding van levering door ook CO2 van andere bronnen te betrekken. Sinds 2016 wordt ook CO2 afgevangen bij de afvalenergiecentrale van ARN bij Nijmegen. Die CO2 gaat - over de weg – naar nabijgelegen tuinbouwbedrijven, maar is ook beschikbaar als back-up voor het distributienet bij piekbelasting of als een andere bron niet beschikbaar is.