Please select your page
  • Slide
  • Slide


Ontwikkelingen

Nieuwe bronnen
De behoefte aan externe CO2 in de tuinbouw is groot. Tuinders hebben die CO2 niet alleen nodig om de zogeheten zomerstook (het ’s zomers stoken van aardgas om CO2 te krijgen terwijl er geen warmte nodig is) te vermijden, maar ook omdat de sector wil verduurzamen. De glastuinbouw kan en wil overschakelen op duurzame energie, maar dat kan alleen als er voldoende CO2 beschikbaar is.
OCAP is daarom voortdurend op zoek naar nieuwe bronnen. Voor bedrijven is het ‘afstaan’ van hun CO2 vreemd genoeg niet altijd interessant. Er zijn grote investeringen voor nodig en het levert financieel nauwelijks voordeel. De Nederlandse Bank stelde in januari 2017 dat de financiële prikkel om in uitstootbeperking te investeren te klein is. 

Niettemin is bij het afvalenergiebedrijf ARN (Nijmegen) inmiddels ook een afvanginstallatie gerealiseerd. OCAP neemt daar sinds enige tijd gecertificeerde bio-CO2 af die over de weg wordt geleverd aan glastuinders in de omgeving.

Om de tuinbouw voldoende CO2 te kunnen leveren en voldoende leveringszekerheid te kunnen bieden, zullen er meer bronnen nodig zijn. Ook voor de overheid zal daarin een rol zijn weggelegd, want vooralsnog zullen deze initiatieven niet rendabel (genoeg) kunnen zijn.

Nieuwe leveringsgebieden
Begin 2017 start de uitbreiding van het distributienet in het Westelijk deel van het Westland. Al in de zomer zal dan de eerste CO2 ook daar worden geleverd.

Er zijn vergevorderde plannen om ook in het glastuinbouwgebied PrimA4a bij Rijsenhout CO2 te gaan leveren. De transportleiding naar dit gebied wordt op dit moment gepland en zal mogelijk nog in 2017 worden aangelegd.