Please select your page
  • Slide
  • Slide


Veiligheid

CO2 is een relatief veilig gas. Het is niet giftig, niet brandbaar en niet explosief. Het komt vrij in de lucht voor en wordt dus ook ingeademd. Een té hoge concentratie in de lucht kan echter wel degelijk problemen opleveren.
In de omgevingslucht zit ongeveer 0,038% CO2. In de stad is dat al 0,07%. De lucht die we uitademen bevat 4 tot 5% CO2. Wordt de concentratie nog hoger, dan ontstaan er serieuze risico’s en is uiteindelijk verstikking mogelijk. Omdat CO2 volstrekt reuk- en kleurloos is, moet er dus extra voorzichtig mee worden omgegaan.

OCAP adviseert tuinders om in de kas altijd voldoende CO2 meters te hebben. Voor de leidingen waar CO2 doorheen loopt zijn de risico’s uiteraard in het kader van de vergunning berekend. Voor de hoofdtransportleiding zijn de risico’s beperkt tot de theoretische kans dat eens in de miljoen jaar zich een ongeval met dodelijke afloop kan voordoen als iemand zich op de leiding ophoudt.
Daar waar het om distributieleidingen gaat, zijn de risico´s nog veel kleiner of zelfs nihil.