Please select your page
  • Slide
  • Slide


Partners

Om tuinders zo optimaal mogelijk CO2 te kunnen leveren, werkt OCAP met een aantal partijen samen.

LTO Noord Glaskracht
LTO Noord Glaskracht is de belangenbehartiger van de glastuinders in Noord- en Zuid-Holland. Omdat het grootste deel van de ondernemers bij LTO Noord Glaskracht is aangesloten is zij de belangrijkste vertegenwoordiger van onze klanten en potentiele klanten. Dat betekent dat OCAP regelmatig overleg voert over de CO2 levering, nieuwe bronnen, prijzen en condities en alle andere voor de tuinder relevante zaken. We trekken daar waar mogelijk samen op omdat we een gemeenschappelijk doel hebben: zo veel mogelijk CO2 beschikbaar krijgen voor de glastuinbouw zodat die zijn ambitieuze milieudoelstellingen kan realiseren.

CO2 Smart Grid
In 2016 werd officieel het CO2 Smart Grid. Een samenwerking tussen ruim 25 bedrijven, organisaties en overheden die er samen naar streven eer toepassingen voor CO2 te ontwikkelen zodat de totale uitstoot van de Nederlandse industrie naar beneden gaat. CO2 lijkt namelijk een zeer geschikte grondstof voor de productie van bouwmaterialen, maar ook tal van andere toepassingen. Dat kan Nederland niet alleen minder uitstoot maar zeker ook meer bedrijvigheid opleveren.
OCAP is – uiteraard samen met LTO - vanaf het begin actief in deze groep. 

Tomatoworld
Tomatoworld biedt de Nederlandse Glastuinbouw de gelegenheid om aan relaties en consumenten, koks, studenten en beleidsmakers ‘de pure kracht’ van de sector te laten zien. De tomaat fungeert daarin als rode draad. In de teeltruimte staan ongeveer vijftig tomatenrassen. In de informatieruimte wordt op een spannende en interactieve manier uitgelegd hoe de glastuinbouw omgaat met energie, rest-CO2, groeilicht en innovatieve ontwikkelingen.

PPO/WUR
OCAP is lid van de “Club van 100”  van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving / WUR (PPO), dé kennisinstelling voor praktijkonderzoek aan akkerbouw, groene ruimte en vollegrondsgroenten, bloembollen, bomen en fruit. PPO richt zich op co-innovaties met partners uit de verschillende landbouwsectoren, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Samen met opdrachtgevers analyseren zij vragen over bedrijfsvoering en teelt, om deze te vertalen in toepassingsgericht onderzoek en ontwikkeltrajecten.